Quỹ học bổng

của Học viện Kỹ năng VTALK

Quỹ học bổng VTALK được sáng lập bởi Chủ tịch Tập đoàn NGroup - Ông Mai Nguyễn Hoàng Nam với mong muốn hỗ trợ các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam được tiếp cận giáo dục kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp, thuyết trình một cách thuận lợi hơn, tạo điều kiện phát triển tốt nhất cho thế hệ thanh thiếu niên Việt.

Quỹ học bổng dành riêng cho giáo dục Kỹ năng

Các em sinh viên, học sinh thân mến, trong rất nhiều ngành, nghề mà các em đang theo học, cũng như bất kỳ ước mơ, nguyện vọng nào của các em trong tương lai, nếu không thành thạo các kỹ năng Giao tiếp - Thuyết trình thì đó sẽ là một bất lợi vô cùng to lớn trong con đường thăng tiến sự nghiệp của các em. Vì vậy, chúng tôi ở đây để giúp các em phát triển toàn điện hơn trên con đường mình chọn.

Quỹ học bổng VTALK